Formulari de dades per certificat de runes

Dades de l'obra

Promotor

Posseïdor del residu (constructor)

Transportista

Persona de contacte