Avís legal

Objecte i acceptació

El present avís legal regula l'ús de la web www.jperaferrer.com, que és titularitat de EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL.

La navegació i la utilització dels serveis del portal, atribueix la condició d'usuari de la mateixa i suposa l'acceptació plena i sense reserves de de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents disposicions, mitjançant la seva publicació al Portal per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

L'usuari està obligat a fer un ús correcte de La Web conforme a la Llei, la bona fe, l'odre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal i respondrà davant del propietari de La Web o davant de tercers pels danys i perjudicis que puguin sorgir com a conseqüència de l' incompliment d'aquesta obligació.

 

Identificació i comunicacions

El propietari de La Web en compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de l' Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) l'informa que:

La seva denominació social és: EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL

El seu nom comercial és: EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL

El seu CIF és: B17634304

El seu domicili social es troba a : Mas La Vall, s/n, 17142 Verges (Girona)

Per comunicar-se amb nosaltres posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que es detallen a continuació:

Telèfon: 972 76 81 19.

Correu electrònic: info@jperaferrer.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el propietari de La Web es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es portin a terme a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.


Condicions d' accés i ús

LA WEB i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant, el propietari de La Web pot condicionar l'ús d'alguns serveis oferts en el seu lloc Web a la prèvia complementació del corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegre, expressa i sense reserves del present Avís Legal i de la Política de Privacitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes les dades que comuniqui al propietari de La Web i serà únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme.

Si l'usuari no estigués d'acord amb les condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent, correcte i lícit dels continguts i serveis del Portal i a no utilitzar-los per, entre altres:

 1. a) Difusió de continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums o a l'ordre públic.
 2. b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en les dades, en els sistemes físics i lògics del propietari de La Web o de tercers, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a La Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el propietari de La Web dona els seus serveis.
 3. c) La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 4. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l' informació del propietari de La Web o tercers.
 5. e) Suplantar l' identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 6. f) Queda prohibit, qualsevol acte de transmissió, distribució cessió, modificació, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial dels continguts de La Web que no hagi estat experesamente autorizada pel titular dels drets d'explotació o resulti legalment permès.
 7. g) La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no autoritzat.
 8. h) L'usuari haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari de La Web o incloure continguts il·lícits contraris als bons usos i l'ordre.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas, l'existència de relacions entre el propietari de La Web i el propietari de la pàgina web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del propietari de La Web dels seus continguts o serveis. Aquells que vulguin establir un hiperenllaç,  prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al propietari de La Web. En qualsevol cas, l'hiperlenllaç només permetrà l'accés a la homepage o pàgina d'inici de La Web.

EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL no serà repsonsable del contingut de les pàgines web de destinació que s'estableixin mitjançant vincles al Portal ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.


Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL.

EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l'incloure'ls al Portal.

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de l'propietari de La Web o dels titulars corresponents.

 

Exclusió de garantíes i responsabilitat

El propietari de La Web exclou, fins on li permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

 1. a) L'impossibilitat d'accés a LA WEB
 2. b) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts als que s'hagi accedir a través de La Web, així com l'existència en els mateixos de vicis i defectes.
 3. c) La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades d'usuaris.
 4. d) L' incompliment de les lleis, la bona fe, l'odre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, com a resultat de l'ús incorrecte del lloc Web. En particular i a mode d'exemple, el propietari de La Web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual e industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita.
 5. e) EXCAVACIONS J. PERAFERRER SL no es responsable de l'establiment d'hipervincles per part de tercers. Declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels enllaços que apareixen a La Web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts que podrien ampliar els continguts oferts. El propietari de La web no garanteix ni és responsable del funcionament o de l'accés als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable dels resultats obtinguts.

 

Publicacions

La informació aquí publicada s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal i no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que han d'estar formalment publicats en els butlletins oficials de les administracions públiques i que són l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.