Empresa

EXCAVACIONS J. PERAFERRER, SL, va ser fundada l’any 1991 i està situada al mas la Vall, S/N de Verges, iniciada per Jordi Peraferrer Bellapart. Som una empresa constructora que dedica la seva activitat empresarial a moviments de terres, enderrocs, transport, serveis de manteniment, àrids i reciclatge per l'obra pública i privada.


L’empresa disposa d’un parc de maquinària pròpia amb més de 50 màquines, molt ben preparades per a poder realitzar els seus treballs, amb un equip humà d'administratius, tècnics, mecànics i operadors de maquinària qualificats i ben preparats. És de màxima importància per a nosaltres ser seriosos, compromesos i rigorosos amb el que se'ns demana.

A més a més l’empresa disposa de classificació empresarial atorgada pel “Ministerio de administración Pública”, per les licitacions d’obra publica. S’afegeix la recerca del millor en la qualitat, un gran respecte pel medi ambient, i un gran control en la seguretat i salut en les feines i treballs realitzats.