Contracte de tractament

Propietari / promotor de l’obra

Dades de l'obra

L’import del dipòsit es fixa per llei en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150€.

Adreça on enviar el document